VOOR MIJN OGEN LIGT HET ZWIJGEN / VERVOLGGEDICHTEN

 

 

De enige, de laatste, de unieke

 

 

 

Het leven is geen hersenschim,

het is het aantrekkelijke graf van een asceet,

gehurkt, het hoofd rechtop,

met een uitdrukking

alsof hij het hiernamaals in kijkt.

 

Ik heb mooie vrouwenlichamen gezien, poezelig

en ietwat gemaniëreerd

als de Gratiën, maar niets

haalt het tegen een door vasten ontvleesd lichaam, waarin de uitgemergelde spieren zichtbaar zijn,

de ribben

en de knobbels van de gewrichten.

 

Niets haalt het tegen de asceet.

 

* * *

 

Behagen omdat je uit Parijs komt, zetel van alle eleganties, enz.

Pronken met je bepruikte voorouders.

Gevleid zijn onder de jouwen een achtergrootvader te tellen, een achtergrootschilder, lid van de Royal
Academy en in die hoedanigheid tot baronet bevorderd, enz.

Het leven van de rijke én werkende vrijgezel leiden.

Zeer businessman zijn, met een grote appetijt voor genoegens die zo passend zijn in Parijs, enz.

 

* * *

 

Opnieuw kennismaken met de smoking.

De zomen van een Frans bosje in de lente oproepen in de vorm van boeketjes viooltjes die zeker een
seconde lang geuren.

De geneugten van de grammofoon kennen.

Over elk van de Parijse actrices en snolletjes de meest inexacte maar o zo exciting details leveren.

Met een tandenborstel het beslag van zijn tong schrapen.


Singurul, ultimul, unicul

Vertaald in het Roemeens door Constantin Abăluţă

 

 

Viaţa nu-i o himeră,

e atrăgătoarea înmormântare a unui ascet

ghemuit, cu capul drept,

cu o expresie ca şi cum ar privi

undeva dincolo.

 

Am văzut plăcute trupuri de femeie, plinuţe

şi puţin afectate

ca nişte Graţii, dar nimic

nu se compară cu acest trup descărnat de cât a postit, pe care-s vizibili muşchii fleşcăiţi,

coastele

şi nodurile articulaţiilor.

 

Nimic nu se compară cu ascetul.

 

* * *

 

Să fii admirat pentru că vii de la Paris, buricul tuturor eleganţelor, etc.

Să-ţi etalezi strămoşii cu perucă.

Să fii flatat pentru că printre ai tăi e un stră-stră-bunic care a fost un stră-stră-pictor, membru al Academiei Regale şi promovat baronet din acest motiv etc.

Să duci viaţa unui celibatar bogat care munceşte.

Să fii foarte businessman, cu un imens apetit pentru aceste desfătări care-s atât de oportune la Paris, etc.

 

* * *

 

Să faci iarăşi cunoştinţă cu smokingul.

Să evoci marginile unui boschet din Franţa primăvara sub forma unor bucheţele de violete parfumate preţ de-o clipă.

Să cunoşti bucuriile gramofonului.

Să furnizezi despre fiecare actriţă şi curtezană pariziană detaliile cele mai inexacte, dar atât de exciting.

Să-ţi razi limba cu periuţa de dinţi ca s-o despovărezi.


Oudejaarsavond

 

 

 

De opeenvolging van kraampjes, het golven van voorbijgangers en de wanorde van oriëntaals opgesmukte
gevels, met uitgeholde nissen, omzoomd door galerijen, bebult met vensterluifels en moucharabies geven
me de beste indruk van Duizend-en-één-nacht: het geroddel van de slaven, de hoorntjes van de bakker,
wiens vrouw het huwelijksbed schendt met de ezeldrijver, de nachtelijke wandelingen van Haroen al Rasjid,
de twisten, de stokslagen, het vredige leven van de kleine winkeliers.

 

* * *

 

Ik wilde het groene riet proeven; het heeft een aangename smaak; onder druk van de tanden lekt een zoet
sap uit de vezels, heel zacht en heel vers, als stroop die vanzelf vloeit.

 

* * *

 

Het geheim kennen om goud te maken met de bladeren van een raadselachtige boom die volgens het
volksgeloof in de jungle te vinden is.

De boom ontdekken na een verblijf van twaalf jaar onder de dieren.

Hopen steenkool aansteken, er de bladeren van die boom op neerleggen en dan stukjes goud in de as
aanwijzen.

De kaak van een Blackbuck kopen, omdat de tanden met goud zijn bedekt nadat het dier van
de bewuste boom had gegraasd.

 

* * *

 

Een slangenbezweerder zonder slangen voerde een povere, pissige mango op.

 

* * *

 

Toen de twaalf middernachtsklokslagen weerklonken, plofte de kurk van de fles Pommery, en dronken we op elkaars gezondheid.

Many happy years!

Happy year!

Gelukkig Nieuwjaar, en proost!

Ik lag urenlang wakker in bed, verbitterd alsof de Pommery zielszwarte koffie was geweest.


La soirée du réveillon

Vertaald in het Frans door John Fenoghen

 

 

 

La succession des échoppes, le mouvement des passants et le désordre des façades tarabiscotées à l’orientale, creusées de niches, ourlées de galeries, bossuées de fenêtres à auvents et de moucharabiehs me donnent le mieux une impression de Mille et Une Nuits : les commérages des esclaves, les cocuages du boulanger que sa femme trompe avec l’ânier, les promenades nocturnes de Haroun al Rachid, les disputes, les bastonnades, la vie paisible des petits boutiquiers.

 

* * *

 

J’ai voulu goûter au roseau vert ; il est agréable ; la pression des dents sur les fibres en fait juter une sève sucrée, très douce et très fraîche, comme un sirop qui coulerait de source.

 

* * *

 

Connaître le secret de faire de l’or avec les feuilles d’un arbre mystérieux qui, selon la croyance populaire, existe dans la jungle.

Découvrir cet arbre après avoir vécu douze années parmi les animaux.

Allumer des tas de charbon, y déposer des feuilles de cet arbre et montrer ensuite dans les cendres les parcelles d’or.

Acheter une mâchoire de Blackbuck, dont les dents, parce que l’animal avait brouté les feuilles de l’arbre en question, étaient recouvertes d’or.

 

* * *

< p style=”line-height:15pt;margin:0;” class=”MsoPlainText” align=”justify”> 

Un charmeur de serpents sans serpents exhibait une mangouste pisseuse et miteuse.

 

* * *

 

Comme sonnaient les douze coups de minuit, le bouchon de Pommery sauta, et nous nous portâmes quelques santés.

Many happy years !

Happy year !

Bonne année, et à la vôtre !

Je mis aussi longtemps à m’endormir que si le Pommery avait été du café, noir jusqu’à l’amertume.


Alles op zijn best

 

 

 

Zij regent niet meer. Het is de gebeurtenis van de dag.

 

* * *

 

Patronen kopen bij de wapenhandelaar, postkaarten bij de apotheker, een hoed bij de tabaksverkoper.

Een minuut stoppen om te vragen of er nieuws is (er is geen nieuws).

De kaart met koffie en sigaren eindeloos open- en dichtvouwen.

Gehoor verlenen aan ‘juweliers’ die hun sandalen voor de deur laten staan, de kamer in komen en hun hele
santenkraam van onyxen manchetknopen, halssnoeren van Venetiaans glas, ‘werkjes’ in zilveren
filigrein en ‘souvenirs’ aan Lahore op de wijze van Doornik uitpakken.

De Engelse vertaling van Berniers reizen ter hand nemen.

In het lang en het breed het niets van alles vertellen.

 

* * *

 

Na het verlies van tijd dus geld, er achteraan lopen om hem in te halen.


Vse, kot se šika

Vertaald in het Sloveens door Katjuša Ručigaj

 

 

Ona ne dežuje več. To je dogodek dneva.

 

* * *

 

Naboje kupiti v trgovini z orožjem, razglednice v lekarni, klobuk pri prodajalcu tobaka.

Postati za minuto, da povprašaš po novicah (ni jih).

V neskončnost odpirati in zapirati karto s ponudbo kave in cigar.

Prisluhniti ‘draguljarjem’, ki svoje sandale pustijo pred vrati, vstopijo v sobo in vso svojo kramo oniksovih manšetnih gumbov, ogrlic iz beneškega stekla, srebrnih filigranskih ‘umetnin’ in ‘spominkov’ na Lahore odmotavajo čisto po spodnjedupleško.

V roke vzeti angleški prevod Bernierjevih potovanj.

Na dolgo in na široko pripovedovati nič o vsem.

 

* * *

 

Po izgubi časa torej denar, hoditi za njim, da bi ga prehitel.


De weg overdoen

 

 

 

Ik leg de heenweg in omgekeerde richting af

te weten zes dagen met de muil

op ettelijke mijlen afstand

ik neem opnieuw afscheid nu eens met mijn rechter dan weer met mijn linkeroog en hijs me in het
zadel bij de luisterrijke verschijning van de beer

de gewoonten van de dieren hebben de door stortbeken doorsneden met rotsen bezaaide en tegen
een horizon van sneeuwbergen afstekende vlakte verlaten

ik heb altijd in mijn zakken een grote steen

wat suikergoed

of bananen o als komkommers zoo groot

ik trek opnieuw drie cirkels van een verbazingwekkend rood en blauw

ik doe een okergeel geverfde kegel branden

de oneffenheden in het landschap gaan omhoog en buigen om tot vraagtekens

ja ja ik leg opnieuw een lange reis af die op zich de tocht waard was.


Истим путем

Vertaald in het Servisch door Radivoje Konstantinović

 

 

Враћам се истим путем у супротном смеру

то јест шест дана јахања на мазги

далеко више миља

поново се опраштам час левим час десним оком смештајући се у седло кад се медвед појави

понашање животиња напустило је равницу испресецану бујицама начичкану стенама са профилом  снежних планина на хоризонту

још имам у џеповима један велики камен

неколико слаткиша

или банане велике као краставци

поново правим три круга запањујуће црвена и плава

палим купу боје светлог окера

пејзаж и његове неравнине уздижу се и криве у облику знака питања

да да поново крећем на дуг пут који је сам по себи вредео  да се човек помери.


De zin

 

 

 

Er waren een kleine veertig mijl,

veertig uur met de muil.

Er waren twintig mijlen en een sjiek in zes uur.

 

Maar zeg me, Charles, is het waar dat je gedroogde dadels in de winkeltjes hebt moeten
aannemen? Afgerichte nachtegalen strelen? De school bezoeken? Er drie jochies hebt moeten
aanhoren, die uit volle borst
Holiday in Cambodia zongen?

 

Er was dat de muilen pompaf waren.

<
font face=”Bookman Old Style”>Er was dat de beurs droog kwam te staan.

Er was dat de intrige van de zin de rendabele werkelijkheden te pas komen.

 

Maar zeg me, Charles, is het waar dat een jongleur het kunstje met de goochelbekers heeft
opgevoerd? Andere goocheltoeren, zoals het doorgesneden touwtje dat weer heel wordt, het
wegtoveren en vermenigvuldigen van munten, de naalden die de tong doorboren?

 

Er waren de tanden van de vork waarmee

ik mijn rekeningen schrijf.


The sense

Vertaald in het Engels door John Irons

 

 

There were almost forty miles,

forty hours with the mule.

There were twenty miles or so in six hours.

 

But tell me, Charles, is it true that you had to accept dried dates in the small shops? To stroke the
trained nightingales? To visit the school? To listen to three lads belt out
Holiday in Cambodia?

 

There was the fact that the mules were dead-beat.

There was the fact that funds had run out.

There was the fact that the intrigue of the sense serves profitable realities.

 

But tell me, Charles, is it true that a juggler did the trick with the beakers? Other tricks like the one
with the cut-through rope that is made whole again, the spiriting away and multiplying of coins, the
needles that pierce the tongue?

 

There were the prongs of the fork

I write my bills with.

Comments

One thought on “Jan H. Mysjkin

Comments are closed.

Pieter Van de Walle

je dacht dat ik overdreef toen ik zei dat mijn vijf kolibries
vijf verschillende voederbakjes nodig hadden
omdat ze elkaar anders met hun snavels de kop inslaan

Lees verder

Tim Bongaerts

er is weinig voor nodig
een korte ontkoppeling 
van je lichaam 

hoor je het bot kraken?

Lees verder

Simone Atangana Bekono

UHH,,,I AM SORRY I KNOW NOTHING OF FORM!!

er wordt veel over me gefluisterd
ik mis tucht dus ik vraag stergespreid om tucht

Lees verder

Yinni

GEGROET BODHISATTVA VAN HET AFVAL

Lees verder

Rozalie Hirs

ik doe mijn haar
[thema en variaties]

Lees verder

Angelika Geronymaki

diep in de aardkorst gaat de tektonische grens
gebukt onder een saboteur, voor hem het onderrijk,
anti-oceaan e.d.

Lees verder

marwin vos

de teksten opnieuw doorgenomen op de woorden

– zelfmoord

– moord/uitsterven

– weigeren

– joy

Lees verder

Yasmin Namavar

ik kniel voor de bloemen, de velgen
gebukt onder het lichaam
als ik opkijk
ligt er een kind tussen mijn benen

Lees verder

Alara Adilow

Dysforie diaspora dysforie mijn
en laat me daarna spreken
Met dit bijeengeraapte vocabulaire
van ingestorte dingen: steden ideeën idealen familie economieën.

Lees verder

Max Urai

De auteur wil de volgende personen en instanties bedanken voor hun hulp bij de totstandkoming van deze roman.

Lees verder