Saskia de Jong

sound skins / geluidhuiden

(alter)ego:
fiat.

(alter)ego:
fiat.

(alter)ego:
dat zeg ik, fiat.

(alter)ego:
het mag gebeuren.

(alter)ego:
ik hoor je hoor.

(ouverture van ademen)

(alter)ego:
ik ben er wel. maar met een omweg.

(alter)ego:
vraag dan wat jullie bestemming is. wat jullie radius.
zijn jullie langzaam?
snel, anders opent mijn mond niet. zeg sesam.

(alter)ego:
geef me namen, geef me plaatsen, geef me een stem. en aarde en ether,
chaos en zee zullen spreken. geef me een stem
en er is antwoord. ik verwoord. is er een voorwoord?

(alter)ego:
chaos gaapt. een zee zucht. het orakel orakelt.
sesam. ik zeg het zelf maar.

(alter)ego:
wat zegt mijn vocaal apparaat? hiaat, hiaat.
klang, klank, klokken. biggelend
over mijn lippen. willen biggelen, maar blijven binnen.

(voor een /b/uikspreker is de /b/ een lastig foneem)

(alter)ego:
wie zal ik tevoorschijn toveren?
eens zien. ik zie een oude man, een rode mantel.
of ja,
een mens, niet jong, niet nieuw,
zijn soortement jas bloedkleurig. is er publiek?
van die verdikte vermoedens van plaats?

(alter)ego:
verdikte vermoedens van plaats ja. ongeveer één.
wat meer dan ongeveer één. veel.

(alter)ego:
en wat zegt die mens? die mens zegt:
sta op, en spreek.
en hij liet me een woord zien, en ik wist wat een woord was,
en hoe je ermee kon praten. dat woord wilde vlees worden,
zei hij. voor mij. een vleeswording zijn.
het wilde door me heen gaan, aan me raken, me omhelzen.
nou ja, dat.

(alter)ego:
fiat.

(alter)ego:
het was een ander woord, dacht ik.

(alter)ego:
ik zei ‘fiat’, en woorden wekten zichzelf.

hij komt, hij komt. hij komt, hij komt, ik lig in de weg als een hond.
hij gaat, hij gaat. hij gaat, hij gaat, ik ga als een hond waar hij staat.
hij komt, hij komt. hij komt, hij komt, ik lig in de weg als een hond.
hij gaat, hij gaat. hij gaat, hij gaat, ik ga als een hond waar hij staat.

er zijn nog te weinig woorden wakker. hmm.
woorden wekken.
indruk wekken.
belang wekken.
vertrouwen wekken.
verwondering, verbazing, vertedering wekken.
zorg wekken. slaap wekken. duizeling wekken.
angst en afschrik wekken.
op wekken. ver wekken. lach wekken.

(alter)ego:
stilte en stilte, en stilte!

(alter)ego:
ego, ego, ego, ego.
weerzin wekken…

(alter)ego:
mijn babbelzieke nimf,
ben je daar! ben je daar? wat doe je
in een grot, een hol, een doosje?
zit je daar al de hele tijd? hoe

kom je daar dan?je weet het niet?
je moet toch weten hoe je
in een grot, een hol, een doosje komt.
nonsens. nonsens.

(alter)ego:
aha ahoi ahum.
bah blablabla.
dada haha.
hehe uhuh hoera.
oeps oeps.
sst sst.
zzz.

(alter)ego:
ontwaak, gij klein guitig ventje.
mannetje met je oogglas en je jasje om in te roken.
ik tril, jij trilt, ik klink,
jij klinkt mee.

(alter)ego:
wegens mij. door middel van mij. in mij.
ik stop een wolk om de woorden, de woorden
stoppen een wolk om mij. ik woord
een stop.
die zinnen zijn begoocheld en gegoocheld,
betoeterd! ze zijn verrukt, verrückt,
verrukkelijk!

(alter)ego:
hysteria, wat vloeit mij aan?

(alter)ego:
mijn crypte is corrupt, een krocht,
een bocht in mijn halverwege.

(alter)ego:
ja ja, je ruimschoots fluistergewelf,
je hebt je monden weer vol. en ik mijn buik,
vol van grotesken. baren, scheppen, verwekken,
het gaat om het fonetisch gebaar. dus tut tut.
climax en zwijg.

(alter)ego:
zijn ze weer weggedommeld. woorden porren.

(alter)ego:
ja, nu voel ik wat in de flanken.

(alter)ego:
penetralia, penetralala.
penetralia, penetralala.
penetralia, penetralala.
(neuriet: ‘ga naar grootmoeder koekjes brengen,
in het bos, in het bos’)

(alter)ego:
talk to the third leg,
cause this face ain’t listening.
wat zijn ook alweer de juiste verhoudingen?
wacht,
ik onderbreek mezelf even.

(als de buik spreekt, zwijgt de mond
als de buik spreekt, zwijgt de mond
als de buik spreekt, zwijgt de mond)

(alter)ego
:
honger.

(alter)ego:
honger?

(alter)ego:
honger! h-o-n-g-e-r.

(neuriet weer: ‘ga naar grootmoeder koekjes brengen,
in het bos, in het bos’)

(alter)ego:
de mens is de mens een eenzame wolf.

(alter)ego:
‘hij kwispelstaart en loopt in ’t rond
en springt op mijnen schoot.’
waar is die mens van je dan? visioen moet je doen.

(alter)ego:
ik zit nu hier. net zat ik hier ook al. maar ik zit nu hier.
beetje overgooien met de stem. een juiste verhouding van klanken.
orde.

(alter)ego:
hocus pocus. dit is mijn lichaam.
en dan dat bijwoord van plaats…
binnen. ja, binnen. val eindelijk
mijn lichaam eens binnen. een buik bijvoorbeeld
is een centraal gelegen punt.

(alter)ego:
vergeet niet alsjeblieft alsjeblieft alsjeblieft
en dankjewel te zeggen.

(alter)ego:
wat als ik bijvoeglijk ben? geen chaos,
geen ether. geen aarde of zee.

(wat, watte, uuatte, uuat, uuad, u[uat], waz, huat, wat, (h)waz, was, hwet, wat, hwæt,
what, hvat, vad, hwa, hwat, wat, quod, cid, ka, kad.
als, also, as, alsoo, als, alse, alsa, as, ealswa, also, as.)

(alter)ego
:
als wat? als wat. als eh…, als eh…
to be double or not to be. is er publiek?
wat aankomt vertrekt ook.
 
(als, also, as, alsoo, als, alse, alsa, as, ealswa, also, as.
wat, watte, uuatte, uuat, uuad, u[uat], waz, huat, wat, (h)waz, was, hwet, wat, hwæt,
what, hvat, vad, hwa, hwat, wat, quod, cid, ka, kad.)

(alter)ego:
to be or to be half? er praat iemand
door me heen. een stem waar die hoort,
het zou me zo troosten. 

(alter)ego:
in een mond bijvoorbeeld
ben je een lichaam al binnen. en dan?
vibrator, resonator, articulator.

(alter)ego:
ik gaap. ik open me. ik ben open.

(alter)ego:
sesam, bingo.
ik vond een spatie en ik nam die.

(alter)ego:
ik gaapte, gaapte en toen kwam ie.

(alter)ego:
van lege en onbekrompen delen word ik nogal
kwadraat.

(alter)ego:
daar gaat de gratie van spatie.

(alter)ego:
jij leegte.
(alter)ego:
jij vulling.

(alter)ego:
kloink, terugkerende werpknots.die stem,

dat geluid met een mening. een boemerang
komt niet altijd van averechts. keer eens terug

en niet tegen.

(alter)ego:
voor een keer trek ik een conclusie. van mond

tot mond gezegd: het is alles orale illusie.
luister. neem waar met je oren. spits ze.
een oor interpretiert ins blaue hinein.

(alter)ego:
als wat als wat als wat als wat.
operator, kunnen we al persoonlijk worden?
sorry dat ik het zeg.
misschien moet ik dit niet zeggen.
wat ik nu ga zeggen is gevaarlijk. 

(alter)ego:
men moet niet roekeloos zijn. moet men roekeloos zijn?
men moet niet roekeloos zijn.

(alter)ego:
dank je de koekoek. sorry dat ik het zeg.
misschien moet ik dit niet zeggen. wat ik nu ga zeggen is gevaarlijk.
wir wollen den totalen inneren monolog.

(alter)ego:
jaha, de binnendictator
(vibrator, resonator…),
de onderbuikspreker.

(alter)ego:
één met een idee.
één met een woord of het woord.
maar vooral één
met een idee. niet samen met je idee,
maar één, helemaal één, met je idee.
één met een idee, één met het idee, één met de idee.
hoe een natuurlijke loop der dingen.
(alter)ego:
interne keerkring,
ik-verkering. alleen ja
met je idee, alleen. een zoveelste
terzijde op jezelf.

(wir wollen den totalen inneren monolog.)

(alter)ego:
de absolute spatie. het zwijgen
en ik zal gezond worden.


(wir wollen den totalen inneren monolog.)

(alter)ego:
woorden sussen.

snakken, sst.
navelstaar, sst.
streektaal, tut tut.
spraakwater, sst.
stilte, nasaal, labiaal, dentaal, palataal, laryngaal, gutturaal.
sst. pathovocalisatie, sst, sst.
solospasme tut tut,
spasmesolo tut tut.
stil maar, scharnier. schuilplaats, tut tut.
harakiri, koest. koest, kriskras.
zwijg, verstaanbaar. onverstaanbaar, zwijg.
kwaker, koest en tut tut. auteur, mondje dicht.
autoriteit, mondje dicht.
spatiejugend, ahoi!

(spatie!)
 

Saskia de Jong publiceerde de dichtbundels zoekt vaas (2004), resistent (2006), De Deugende Cirkel (2010) en Résistent (2011, selectie gedichten in het Frans, Action Poetique éditions/collection BIPVAL). In het voorjaar van 2014 verschijnt haar nieuwe bundel Het jaagpad op en af. Bezoek hier haar website. 
 

Comments

Shulamith Firestone

Het was niet dat ik bewondering voor haar had omdat ze Andy Warhol in de buik had geschoten.

Lees verder

Mia You

Ik houd de uren bij door het ene middel te gebruiken om bij het andere te komen. Ik ben nooit verslaafd geweest

Lees verder

Pieter Van de Walle

je dacht dat ik overdreef toen ik zei dat mijn vijf kolibries
vijf verschillende voederbakjes nodig hadden
omdat ze elkaar anders met hun snavels de kop inslaan

Lees verder

Tim Bongaerts

er is weinig voor nodig
een korte ontkoppeling 
van je lichaam 

hoor je het bot kraken?

Lees verder

Simone Atangana Bekono

UHH,,,I AM SORRY I KNOW NOTHING OF FORM!!

er wordt veel over me gefluisterd
ik mis tucht dus ik vraag stergespreid om tucht

Lees verder

Yinni

GEGROET BODHISATTVA VAN HET AFVAL

Lees verder

Rozalie Hirs

ik doe mijn haar
[thema en variaties]

Lees verder

Angelika Geronymaki

diep in de aardkorst gaat de tektonische grens
gebukt onder een saboteur, voor hem het onderrijk,
anti-oceaan e.d.

Lees verder

marwin vos

de teksten opnieuw doorgenomen op de woorden

– zelfmoord

– moord/uitsterven

– weigeren

– joy

Lees verder

Yasmin Namavar

ik kniel voor de bloemen, de velgen
gebukt onder het lichaam
als ik opkijk
ligt er een kind tussen mijn benen

Lees verder