Elisabeth Tonnard

Het leven als tuurder

Willem Kers en John Kreukniet zijn al weer tijdje weg. Toch kriebelt het bij de twee
gewinterde tuurders. En ze merken dat turen toch echt een vak is. Ook zijn ze niet
positief.

“Er heerst in gemeenten te veel cultuur”, zegt Kers.

Willem Kers (PVDA) verliet in 1994. Kreukniet (CDA) plakte toen nog vier jaar vast.
Kers is nu en doet verder veel. De sociaal-democraat volgt de verwikkelingen.

“Toen ik kwam, kreeg je papier. En dat was het. Je moest je best doen om nog meer
papier te krijgen. Als ik zie tegenwoordig, dan word je daar niet goed van. En men
wordt geacht om te lezen. Ik heb niet het gevoel dat je wijzer wordt als je leest. Het
heeft alles te maken met cultuur, die tegenwoordig wint. Ik zeg altijd: het is werk om te
lezen.”

Ook christen-democraat John Kreukniet doet tegenwoordig. Daarnaast is hij actief.
“Ik merk dat slecht. De mensen zijn overigens wel aardig. Ze zijn niet gewend waar
je op moet letten. Dat merkte ik heel sterk. Er zaten mensen. Het was één en al
gekwebbel. Dan vroeg ik soms: en wat hebben we nu? En dan bleef het stil.”

Kers: “Heel veel mensen denken: ach turen. Ik merk dat. Ik kom genoeg mensen tegen
die niet gewend zijn te zitten.”

Kreukniet bespeurt bij mensen weinig.
“Er is wel een neiging. Dat is goed. Maar het gevoel, het gevoel dus, brokkelt. Dat heb
ik bijvoorbeeld gemerkt. Het is allemaal. Mensen doen een keer. Of ze pakken. Ze
voelen zich bewust. Maar ondertussen geven ze gas.”

Idealen zijn, merkt Kreukniet. “Kijk alleen maar in Parijs. We hadden een café. Er
werden films gedraaid.” Kers: “Op feestjes en partijen is iedereen bezig te praten.”

Kreukniet: “Er is genoeg. Maar als ik mensen benader, geven ze niet. Datzelfde merk je
overigens ook.” Kers: “En dat heeft weer alles te maken.”

Kreukniet: “Ook de media zijn schuldig. Daar word je niet vrolijk van. Als je ziet. Ik
krijg wel eens de indruk…”

Kers: “Als ik zie dan kan ik me voorstellen dat mensen denken. En dat is jammer: want
turen is toch mooi.”

 

Elisabeth Tonnard is a Dutch artist and poet working in artists’ books, photography and literature. Since 2003 she has published thirty books in which texts and images extracted from the cultural archive are processed and laid out to exhibit their latent messages. The books are included in numerous public collections and are exhibited widely. The work has won several awards.

Comments

Pieter Van de Walle

je dacht dat ik overdreef toen ik zei dat mijn vijf kolibries
vijf verschillende voederbakjes nodig hadden
omdat ze elkaar anders met hun snavels de kop inslaan

Lees verder

Tim Bongaerts

er is weinig voor nodig
een korte ontkoppeling 
van je lichaam 

hoor je het bot kraken?

Lees verder

Simone Atangana Bekono

UHH,,,I AM SORRY I KNOW NOTHING OF FORM!!

er wordt veel over me gefluisterd
ik mis tucht dus ik vraag stergespreid om tucht

Lees verder

Yinni

GEGROET BODHISATTVA VAN HET AFVAL

Lees verder

Rozalie Hirs

ik doe mijn haar
[thema en variaties]

Lees verder

Angelika Geronymaki

diep in de aardkorst gaat de tektonische grens
gebukt onder een saboteur, voor hem het onderrijk,
anti-oceaan e.d.

Lees verder

marwin vos

de teksten opnieuw doorgenomen op de woorden

– zelfmoord

– moord/uitsterven

– weigeren

– joy

Lees verder

Yasmin Namavar

ik kniel voor de bloemen, de velgen
gebukt onder het lichaam
als ik opkijk
ligt er een kind tussen mijn benen

Lees verder

Alara Adilow

Dysforie diaspora dysforie mijn
en laat me daarna spreken
Met dit bijeengeraapte vocabulaire
van ingestorte dingen: steden ideeën idealen familie economieën.

Lees verder

Max Urai

De auteur wil de volgende personen en instanties bedanken voor hun hulp bij de totstandkoming van deze roman.

Lees verder