Samplekanon

Marwin Vos (2)

On April 12, 2014 by samplekanon

 

sirenes, mantra’s, myriade plaatsvervangers en prothesen staan paraat om de aanval

af te weren en het proces doorgang te verlenen, al zijn ze niet zichtbaar, hun invloed

is aanzienlijk – donkere maan, fabels, fantomen en genomen dienden als bewijs van de

geslaagde fusie die een fase bleek in de constante afwerping van overtolligheden

 

 

we hadden de vogels zien dansen en wilden het weer, we streken lijm aan de stok en

lokten de dieren hierheen – in plaats van ze weer los te laten, hielden we ze gevangen

en aten ze op. in ruil hiervoor deden we de dans van de vogels na, we bedankten de

vogels en verhieven ze tot symbool, voor het voorjaar en een nieuwe start. de vogels die

geofferd waren brachten we onder in de achtste kantverzameling en als we nalaten te

dansen en in plaats daarvan maar wat door elkaar lopen en áls er gedanst wordt slechts

door een enkeling terwijl de dieren pluimvee worden, wat voor ruil is dat?

 

 

 –

door het groot vermogen in blinde trustkanonnen vast te zetten was het net of het

niet hun rijkdom was, ze deelden het op en sneden het af en borgen het op in geheime

bankrekeningen, postbusondernemingen, heilige eilanden, het enige wat ze zichzelf

toestonden was de gedachte aan deze zekerheid die tevens als een hefboom werkte

 

 

 –

diep is zuiver klassiek maar onbegrijpelijk in me opgenomen, zo diep dat ik de omgeving

vergeet – het is niet dat ik doof ben, steeds hoor ik een geruis dat in een felle pieptoon

overgaat, dan omslaat in gedruis dat zich grenzeloos voorzet in mij, die de trilling verder

draagt. we hadden een vermogen ontwikkeld om op het minste te reageren, we nemen

aanstoot aan deze zaken en denken dat we leven, een diepe jammer die stoortMarwin Vos woont en werkt in Amsterdam. Zij plaatst tekst en beeld op marwinvos.nl
Gedichten zijn gepubliceerd in DW & B, Terras, nY, Poëziekrant en De Gids. Eerder publiceerde
Samplekanon onbemand, op afstand.

Lees hier het eerste deel van deze tekst

Comments

comments

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>